Asansör Yönetmeliği

Asansör Yönetmeliği(95/16/At)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
Resmi Gazete Tarihi : 31/01/2007
Resmi Gazete Sayısı : 26420
BİRİNCİ BÖLÜM :
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1
- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörler ve bunlara ait güvenlik aksamlarının piyasaya arz edilmeden önce karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini belirlemektir.